لباس احرام

لباس احرام

لباس احرام

سوال: چرا لباس احرام بايد از لباسهاى معمولى و دوخته نباشد؟

پاسخ: مراسم حج يکى از عبادتهاى دسته جمعى است که بايد با تجرد کامل و وارستگى مطلق انجام گيرد؛ از اين نظر، به پوشيدن دو قطعه پارچه اکتفا شده و از پوشيدن لباسهاى معمولى و رسمى که نشانه تمايز و اختلاف و احيانا تفاخر و برترى است جلوگيرى به عمل آمده؛ و از اين راه يکى از آمال بزرگ انسانها که روزى بشر تمام عوامل موهوم برترى جويى را کنار بگذارد، جامه عمل به خود پوشيده است.

به عبارت ديگر: حج عاليترين تجليگاه تساوى انسانها در برابر خداست و براى همين هدف، لازم است از هر نوع لباس رسمى و معمولى که پديد آورنده امتياز است خوددارى شود و به دو قطعه لباس پيراسته از هر نوع تفاوت و امتياز اکتفا گردد؛ و همه يکرنگ و يکسان در اين مراسم بزرگ شرکت جويند. [1]

پى‌نوشت‌ها

---------------

[1]. پاسخ به پرسشهاى مذهبى - نويسندگان: آيات عظام ناصر مکارم شيرازى و جعفر سبحانى

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

لباس احرام

No image

لباس احرام

No image

لباس احرام

پر بازدیدترین ها

No image

هدیه قرآن به غیر مسلمان

No image

فلسفه حج

No image

لباس احرام

Powered by TayaCMS