ازدواج با بیگانگان در آیین مسیحیت

ازدواج با بیگانگان در آیین مسیحیت

ازدواج با بيگانگان در آيين مسيحيت

آدام متـز مى نويسد: بـزرگ تـريـن تفاوت اروپا ـ که در قرون وسطى يکپارچه مسيحى بود ـ با امپراتورى اسلام , وجود شـمـار بـسـيـار زيـادى غير مسلمان بين مسلمانان بود, که هم از آغاز مانع وحدت سياسى کامل بين ملل اسلامى بوده اندب.

در جـامـعه اسلامى تغيير دين مجاز نبود, مگر آن که کسى بخواهد مسلمان شود, از اين رو پيروان اديـان گـونـاگـون کاملا جداى از يکديگر مى زيستند, اما مسلمان اگر دينش را عوض مى کرد, مجازاتش قتل بود, همچنان که در بيزانس مسيحيان مرتد را مى کشتند.

همچنين ازدواج بين مسلمان وغير مسلمان جايز ((21)) نـبـود, چـه طـبق قانون مسيحى , زن نصرانى نمى توانست به عقد غير نصرانى در آيد, تا مبادا در نـتيجه اولاد او از مسيحيت خارج شوند .

باز طبق قانون کليسا مرد نصرانى نيز نمى توانست غير از زن نصرانى بگيرد, مگر احتمال دهد آن زن وفرزندان او را بدين خود در خواهد آورد, ولى در عمل محال بود مرد نصرانى زن مسلمان بگيرد. ((22)) هـمـچـنين بدران ابوالعينين بدران در کتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين مى نويسد: يـکى از دانشمندان مسيحى به نام ابن العسال در مجموعه خود چنين نقل کرده : للرجل ان يتزوج غـيـر الـمومنات بشرط دخول المراةفى ايمان , فاما النساءالمومنات فلا يتزوجن بالرجال الخارجين عن الايمان لئد ينقلوهن الى مذاهبهم .

همچنين در همين کتاب آمده : کل امراةمومنةتتزوج غير مومن تخرج عن الجماعة.

نيز مى نويسد: در کتاب خلاصةالقانون آمده : المخالفةفى الدين المسيحى تمنع الزواج ابتداء .

و نيز استاد, انور الخطيب مى نويسد: ان من الموانع القانونيةلعقد الزواج عند الکاتوليک , يرجع الى الحالةالدينيةللشخص کانتمائه الى ديانته غير ديانةالزوج الاخر, بل ان اختلاف المذهب مانع ايضا.

همان گونه که در عبارات فوق ملاحظه مى شود, در آيين مسيحيت نيز همانند يهوديت , ازدواج با بـيگانگان ممنوع است , وليکن از آن جا که مسيحيت يک آيين نژادى معرفى نشده ودر اين دين از هر فرد انسان , خواه از بنى اسرائيل باشد يا هر ملت ديگر, ايمان به مسيح (ع) پذيرفته است , از اين رو, ديـگـر وجهى براى ممنوعيت ازدواج براى حفظ افتخارات ملى ونژادى وجود نداشته ولذا در اين آيين , تنها علت ممنوع ازدواج با بيگانگان حفظ مصونيت اعتقادى افراد بوده است وبه همين جهت درباره مردان که به صورت طبيعى از مصونيت بيشترى برخوردارند ـ آن هم در صورتى که معتقد بـاشد که مى تواند همسر خود را به آيين مسيح (ع) در آورد ـ اين ازدواج مجاز قلمداد شده , ولى در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است .

گو اين که احتمالا در همين تسامح جزئى نيز تحت تاثير مکتب اسلام بوده اند.

بـه هـر حال , ازدواج با بيگانگان حتى در مورد مردان مسيحى نيز در صورتى که همسر او به آيين غير مسيحى باقى بماند ممنوع است , در حالى که در آيين اسلام چنين نيست .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

اهمیت ازدواج

No image

نتیجه

No image

نتیجه

Powered by TayaCMS