قضاء

قضاء

قضاء

93-اگر در حال اعتکاف جماع کند-عمدا باشد يا سهوا (34) پس اگر اعتکاف،واجب معين باشد، بايد قضاى آن را بجا آورد.و اگر واجب غير معين باشد،بايد آن را از سر بگيرد.

94-اگر يکى ديگر از محرمات اعتکاف را سهوا انجام دهد (35) و اعتکاف:

واجب معين باشد:بنابر احتياط واجب بايد اعتکاف را به پايان ببرد و قضاى آن را بجا آورد.

واجب غير معين باشد:اگر در دو روز اول باشد بايد اعتکاف را از سر بگيرد و اگر روز سوم باشد،اعتکاف را به پايان ببرد و از سر بگيرد.

اگر اعتکاف مستحب را بعد از روز دوم باطل کند،بايد (36) قضاى آن را بجا آورد.ولى اگر قبل از اتمام روز دوم باطل کند،چيزى بر عهده او نيست.

95-واجب نيست قضاى اعتکاف را فورا (37) بجا آورد،گر چه احتياط مستحب است.

96-س:اگر کسى نذر کند ايام معينى را معتکف باشد و از آن ايام معين تخلف نمايد-يک روز يا بيشتر-آيا قضاء بر او واجب است‌يا خير؟

آية الله تبريزى:بنابر احتياط،قضاى آن واجب است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

جدیدترین ها در این موضوع

No image

مکان اعتکاف

No image

تعریف مسجد جامع

No image

حدود مسجد

No image

اعتکاف در دو مسجد

No image

خروج از مسجد

پر بازدیدترین ها

No image

تعریف مسجد جامع

No image

شرایط اعتکاف

No image

زمان اعتکاف

No image

مکان اعتکاف

No image

نیابت در اعتکاف

Powered by TayaCMS