آیا امر به معروف و نهی از منکر در موردی که متوقف به گناه افتادن خود امر و نهی کننده گردد، جایز است؟

آیا امر به معروف و نهی از منکر در موردی که متوقف به گناه افتادن خود امر و نهی کننده گردد، جایز است؟

پاسخ

 • امام، خویی و تبریزی: باید ملاحظه شود کدام یک اهمیّت بیشتری دارد.[1]
 • فاضل و نوری: برای جلوگیری از معصیت، ارتکاب معصیت مثل فحش و دروغ جایز نیست، مگر اینکه معصیت از چیزهایی باشد که برای خداوند مهم باشد و راضی به آن معصیت نباشد، مانند قتل انسانی که ریختن خونش حرام است که در این صورت به هر حال (هر چند با ارتکاب معصیت) باید از آن جلوگیری کرد.[2]
 • منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی اقسامها و کیفیة وجوبهما، م 9؛خویی، تبریزی: صراط النجاة، ج 1، س 1577.
  2. فاضل: رساله، م 2105؛نوری: رساله، م 2803.

  این موضوعات را نیز بررسی کنید:

  نظر سایر مراجع

  No image

  فصل اوّل: احکام تقلید

  No image

  فصل اوّل: احکام تقلید

  Powered by TayaCMS