دیه تنبیه فرزند

دیه تنبیه فرزند

ديه تنبيه فرزند

سوال :

شخصى براى تربيت کردن فرزندانش دست به کتک با کمربند و يا هرچيز ديگرى مى زند و آنان را به وضعى تنبيه مى کند که جاى آن کبود، سياه مى شود و يا خون مى آيد آيا چنين کارى شرعاً جايز است؟

جواب :

تأديب فرزندان بر پدر لازم است لکن در حدودى که شرع مقدّس اجازه داده و دستور شرع به اتفاق همه مراجع اين است که تنبيه بايد بنحوى باشد که موجب ديه نشود پس اگر طورى باشد که بدن يا صورت سرخ يا کبود يا سياه شود و يا خون بيايد حرام و معصيت است و هريک ديه دارد که تفصيل آن در توضيح المسائل مسأله 2816 ذکر شده ضمناً يادآورى مى شود زدن زياد مخصوصاً به صورت مذکوره در سوال، غالباً نتيجه معکوس دارد و در آينده عکس العمل هاى غير مطلوب از طرف فرزندان دارد به هر حال بايستى کمال ملاحظه را در تأديب فرزندان نمود که هدف تربيت باشد نه تشفّى قلب و غيره که به خاطر حال عصبى که پيدا شده پيش مى آيد.

سوال :

شخصى فرزند خودش را طورى زده است که ديه واجب شده و اين شخص ديه را به صاحب ديه نپرداخت تا فرزند بالغ شد حال بايد ديه را بدهد به فرزند و اگر فرزند خودش ببخشد يا مصالحه کند برىء الذّمه مى شود يا نه؟

جواب :

در مورد سوال اگر فرزند ديه را ببخشد و يا مصالحه کند پدر برىء الذمه مى شود. والله العالم

سوال :

معلّمى که شاگرد خود را کتک بزند بحدّى که ديه واجب شود، ديه را به ولىّ شرعى مى دهند يا بعد از بلوغ به فرد مضروب؟

و اگر ديه را به پدر کودک دادند آيا او مى تواند مصرف کند يا بايد نگهدارد و بعداً به فرزند بدهد؟ و اگر کودک کتک خورده بعد از بلوغ و رشد فکرى بگويد من راضى هستم و پدر قبلاً مقدار ديه را مصرف کرده باشد بايد برگرداند يا خير؟

جواب :

در فرض سوال بايد ديه به ولىّ شرعى طفل پرداخت شود و ولىّ بايد ديه را براى طفل حفظ کند يا به مصارف لازم او برساند بلى ولىّ مى تواند بعنوان قرض ديه را مصرف نمايد و بعد از بلوغ طفل به او بپردازد و طفل بعد از بلوغ مى تواند عفو نمايد و عين ديه را اگر باقى باشد يا عوض آن را به جانى برگرداند ولى بر ولىّ ميت که طبق ولايت عمل کرده چيزى نيست. والله العالم

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام دیه

No image

دیه تنبیه فرزند

No image

دیه جنین

No image

دیه اعضاء

No image

قتل عمد و خطا

پر بازدیدترین ها

No image

احکام دیه

No image

دیه اعضاء

No image

عاقله

No image

حکم دیه اعضاء میت

Powered by TayaCMS