8- نماز طواف حج

8- نماز طواف حج

8- نماز طواف حج

مسئله: دوم از اعمال مکه نماز طواف است اين نماز هم با نماز طواف عمره تفاوت ندارد و احکام و آدابش مثل آنست فقط در اينجا بايد نيت کند نماز طواف حج.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

5- قربانى و احکام آن

No image

7- طواف زیارت

No image

آداب و احکام حج تمتع

No image

1- احرام و احکام آن

Powered by TayaCMS