7- طواف زیارت

7- طواف زیارت

7- طواف زيارت

واجب است بعد از تمام شدن اعمال منى که سه چيز بود به مکه مراجعت کند براى انجام اعمالى که در آنجا واجب است ولى لازم نيست که همان روز عيد يا فرداى آن مراجعت کند براى اعمال مکه بلکه مى‌تواند اين اعمال را تا آخر ذيحجه تاخير بيندازد باين معنا که اگر روز آخر ذيحجه هم اگر آمد و اعمال را بجا آورد مانع ندارد ولکن چون شب يازدهم و دوازدهم ماندن در منى واجب و در اين دو روز رمى جمره‌ها هم در منى واجب است معمولا اين دو شب و دو روز را همانطور در منى مى‌مانند و بعد از ظهر روز دوازدهم بمکه مى‌آيند و چند روزى که در مکه هستند اعمال را انجام مى‌دهند.

مسئله: اولين عمل که بايد در مکه انجام داد بعد از برگرديدن از منى طواف حج است که بآن طواف زيارت مى‌گويند اين طواف در همه آداب و شرايط و احکام مثل طواف عمره است که گفته شد فقط در نيت تفاوت دارد که اينجا بايد به نيت طواف حج باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

5- قربانى و احکام آن

No image

7- طواف زیارت

No image

آداب و احکام حج تمتع

No image

1- احرام و احکام آن

Powered by TayaCMS