واجبات منى

واجبات منى

واجبات منى

کارهاى واجب منى سه چيز است :

اوّل ـ رمي .

دوّم ـ قرباني .

سوّم ـ حلق يا تقصير .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

واجبات منى

No image

واجبات منى

No image

واجبات منى

جدیدترین ها در این موضوع

No image

واجبات منى

No image

رمی

No image

مستحبات رمى

No image

قربانى

No image

مستحبات قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

رمى سه جمره

No image

قربانى

No image

ماندن در منى

No image

مستحبات تقصیر

Powered by TayaCMS