ماندن در منى

ماندن در منى

ماندن در منى

در شب يازدهم ودوازدهم وسيزدهم

(مسأله 128) کسى که روز عيد براى طواف وسعى به مکه آمده است بعد از طواف وسعى بايد به منى برگردد وشب يازدهم ودوازدهم را در آنجا بماند ودر اول شب نيت ماندن شب را بنمايد .

(مسأله 129) کسى که در حال احرام از شکار کردن ويا از زن خوددارى نکرده ، بايد شب سيزدهم را هم در منى بماند ودر روز سيزدهم به ترتيبى که گفته شد به سه جمره سنگ ريزه بيندازد .

(مسأله 130) کسى که حج مى کند مى تواند بعد از ظهر روز دوازدهم از منى برگردد واگر تاشب بر نگردد بايد شب را در آنجا بماند ودر روز سيزدهم به ترتيبى که گفته شد به سه جمره سنگ ريزه بيندازد وبرود به مکه .

(مسأله 131) کسى که حج مى کند نبايد پيش از نصف شب از منى بيرون رود واگر بعد از نصف شب بيرون رود اشکال ندارد ولى احتياط واجب آن است که پيش از اذان صبح وارد مکه نشود .

(مسأله 132) اگر عمداً شب را در منى نماند براى هر شبى بايد يک گوسفند بکشد بلکه اگر از روى فراموشى ياندانستن مسأله شب را در منى نماند بنابر احتياط واجب بايد يک گوسفند قربانى نمايد .

(مسأله 133) کسى که بواسطه عذرى نميتواند شب را در منى بماند مثلاً بيمار ياپرستار بيمار است يامى ترسد که اگر بماند مالش را ببرند گناه نکرده است ولى بنابر احتياط واجب بايد براى هر شبى که در منى نمانده يک گوسفند بکشد ، وچوبان وکسى که بحاجيان آب ميدهد اگر شب را در منى نماند نيز گناه نکرده است ولى احتياطاً براى هر شبى که در منى نمانده يک گوسفند بکشد واما کسى که به منى نيامده وشب را فقط براى عبادت در مکه بيدار مانده وجز براى تجديد وضوء ياکار ضرورى ديگر مثل مختصرى خوردن وآشاميدن بکار ديگرى مشغول نشده است چيزى بر او نيست .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

ماندن در منى

جدیدترین ها در این موضوع

No image

واجبات منى

No image

رمی

No image

مستحبات رمى

No image

قربانى

No image

مستحبات قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

رمى سه جمره

No image

قربانى

No image

ماندن در منى

No image

مستحبات تقصیر

Powered by TayaCMS