نماز آیات

نماز آیات

نماز آيات

سوال 419 :

آيا پس لرزه‌هاى پس از زلزله، سبب واجب شدن نماز آيات مى‌شوند؟ و آيا شدت و ضعف آنها تأثيرى در حکم دارد؟

جواب :

اگر عرفا زلزله صدق کند، نماز آيات واجب مى‌شود و شدت و ضعف، تأثيرى در حکم ندارد.

سوال 420 :

کسى که اصلاً متوجه خسوف يا کسوف يا زلزله و امثال آن نشده و بعد از مدتى فهميده که اين حوادث در جايى که او بوده است، اتفاق افتاده، نماز آيات را بايد بخواند يا نه؟

جواب :

در فرض سوال، اگر تمام قرص خورشيد يا ماه گرفته شود، بايد قضاى نماز آيات را به جا آورد و اگر همه قرص گرفته نشود، قضا لازم نيست و در ساير موارد (مثل زلزله) هر وقت فهميد، بايد نماز آيات را بخواند.

سوال 421 :

اگر در تعداد رکوع‌هاى نماز آيات شک کنيم، چه بايد بکنيم؟ اگر در رکعات آن شک کرديم که مثلاً دو رکعت خوانده‌ايم يا سه رکعت، چه وظيفه‌اى داريم؟

جواب :

اگر در شماره رکوع‌ها شک کند، چنانچه از محل، تجاوز نکرده باشد، بايد بنا را بر کمتر بگذارد و اگر از محل، تجاوز کرده باشد، بنا را بر انجام دادن

(269)

آن مى‌گذارد و اگر در شماره رکعتها شک کند، چون نماز آيات دو رکعتى است، نمازش باطل مى‌شود.

سوال 422 :

اگر انسان در بين نماز آياتى که به جماعت برگزار مى‌شود، به نماز برسد، آيا مى‌تواند اقتدا کند؟

جواب :

اگر پيش از برخاستن امام از رکوع اول در رکعت اول و يا رکوع اول در رکعت دوم باشد، اقتدا کردن و دخول به نماز جماعت، در نماز آيات اشکال ندارد و اگر بعد از برخاستن امام از هر کدام از رکوع‌هاى ذکر شده باشد، دخول در نماز جماعت اشکال دارد؛ بلکه ممنوع است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

جدیدترین ها در این موضوع

No image

تشهد

No image

سلام

No image

تبعیت

پر بازدیدترین ها

No image

غلط خواندن نماز

No image

پاک بودن مکان

No image

ترک سهوى قرائت

No image

رعایت قواعد تجوید

Powered by TayaCMS