تبعیت

تبعیت

تبعيت

سوال 395 :

آيا مأموم مى‌تواند بعضى از افعال نماز را زودتر از امام جماعت انجام دهد؟ و اگر انجام داد، حکم آن چيست؟

جواب :

ظاهر اين است که متابعت در افعال، شرط جماعت است و اگر عمدا متابعت نکند، جماعتش باطل مى‌شود و اگر کارهاى نماز فرادى را هم انجام ندهد، قهرا نمازش باطل مى‌شود؛ ولى اگر چنين کسى از روى جهل به مسأله وظايف نماز فرادى را انجام نداده باشد، چنانچه خللى به ارکان نماز وارد کرده باشد (مثل اين که پس از تبديل وظيفه‌اش به انفراد به گمان وجوب متابعت از امام، دو بار به رکوع رفته باشد)، نمازش باطل است، وگرنه اشکالى ندارد.

سوال 396 :

آيا زودتر گفتن اذکار و اقوال توسط مأموم نسبت به امام جماعت، خللى در نماز مأموم ايجاد مى‌کند يا نه؟

جواب :

غير از تکبيرة الاحرام، ساير اقوال را مى‌تواند زودتر از امام جماعت بگويد؛ ولى تکبيرة الاحرام را بايد بعد از امام بگويد؛ بلکه احتياط اين است که بعد از تمام شدن تکبيرة الاحرام امام، مأموم تکبيرة الاحرام خود را بگويد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفاءسایر مراجع

No image

احکام نماز

جدیدترین ها در این موضوع

No image

تشهد

No image

سلام

No image

تبعیت

پر بازدیدترین ها

No image

غلط خواندن نماز

No image

پاک بودن مکان

No image

ترک سهوى قرائت

No image

رعایت قواعد تجوید

Powered by TayaCMS