واجبات نماز

واجبات نماز

واجبات نماز

کيفيت حرکت دستها در تکبيرة‌الاحرام

سوال 145 :

حرکت دستها هنگام تکبيره الاحرام اول نماز چگونه بايد باشد؟

جواب :

مستحب است همزمان با شروع تکبير دستان را بالا ببرد به گونه‌اى که با پايان يافتن تکبير، دستان در مقابل گوش قرار گيرد.

نيّت نماز صبح در وقت مشکوک بين ادا و قضا

سوال 146 :

اگر در هنگام نماز صبح نداني که آفتاب طلوع کرده يا نه به چه نيتي بايد نماز را خواند؟

جواب :

تا يقين نکرده‌ايد که آفتاب طلوع کرده باشد، نماز ادا است و در هر صورت مى‌توانيد به قصد وظيفه فعلى نماز را بجا آوريد.

قضاى قنوت فراموش شده

سوال 147 :

آيا مي‌توان قضاي قنوت فراموش شده را بعد از رکوع يا آخر نماز بعد از سلام بجا آورد؟

جواب :

اگر در رکوع يادش بيايد، مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده يادش بيايد، مستحب است بعد از سلام نماز، قضا نمايد.

قيام

قيام متصل به رکوع

سوال 148 :

منظور از قيام متصل به رکوع چيست؟ آيا پس از اتمام سوره و قبل از خم شدن براى رکوع يک لحظه صبر کردن و ايستادن کافى است؟

جواب :

قيام پيش از رکوع را قيام متصل به رکوع مى‌گويند.

بلند کردن پاشنه پا در حال نماز

سوال 149 :

بلند کردن پاشنه پا در نماز چه حکمى دارد؟

جواب :

فى نفسه اشکال ندارد مگر اينکه با استقرار در نماز منافات داشته باشد و يا صورت نماز بهم بخورد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

واجبات نماز

No image

واجبات نماز

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شک در نماز

No image

نماز قضا

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

پر بازدیدترین ها

No image

واجبات نماز

No image

نماز جماعت

No image

مکان نمازگزار

No image

قبله

Powered by TayaCMS