مبطلات نماز

مبطلات نماز

مبطلات نماز

فقدان مهر در اثناى نماز

سوال 200 :

س1: مشغول نماز خواندن بودم مى‌خواستم به سجده بروم که پسر کوچکى از اقوام مهر مرا برداشت و من از روى مجبورى وقتى به سجده رفتم دو تا از انگشتان خود را زير سرم گذاشتم آيا نمازم درست است.

جواب :

اگر در يادگيرى مسأله کوتاهى کرده و وقت تنگ نبوده، بايد نماز را اعاده نماييد.

نماز خواندن با کفش

سوال 201 :

در چه شرايطى مى‌توان با کفش نماز خواند؟

جواب :

اگر مانع رسيدن انگشت شست پا باشد، جايز نيست مگر در نماز خوف.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مبطلات نماز

No image

مبطلات نماز

No image

مبطلات نماز

No image

مبطلات نماز

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شک در نماز

No image

نماز قضا

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

پر بازدیدترین ها

No image

واجبات نماز

No image

نماز جماعت

No image

مکان نمازگزار

No image

قبله

Powered by TayaCMS