سعى

سعى

سعى

فاصله انداختن نماز طواف و سعى‌

سوال 678 :

کسى که طواف و نماز طواف را انجام داده، آيا مى‌تواند سعى را با فاصله زياد انجام دهد، مثلا روز ديگر و اگر طواف و نماز را شب انجام داده و بسيار خسته است آيا مى‌تواند سعى را فردا بجا آورد؟

جواب :

اگر طواف و نماز را در روز انجام داد جايز نيست اختياراً سعى را تا فردا به تأخير بياندازد ولى به تأخير انداختن آن تا شب همان روز مانعى ندارد.

استحباب نفسى سعى

سوال 679 :

در فتواى فقها، استحباب سعى وارد نشده است، آيا سعى استحباب نفسى دارد يا نه، و در مواردى که سهواً سعى را اضافه به‌جا آورد، فتوا به استحباب هفت شوط دوم داده‌اند، آيا از اين مورد، مى‌توان استحباب سعى را استفاده کرد؟

جواب :

سعى استحباب نفسى ندارد.

سعى عمره تمتع در طبقه فوقانى

سوال 680 :

من به علت جهل، سعى عمره تمتع را در طبقه بالا انجام دادم بعد از اتمام اعمال حج به من گفتند که حجت صحيح نيست. تکليف شرعى من چيست؟

جواب :

اگر در آن سال مستطيع بوده‌ايد بايد حج را اعاده کنيد.

خواندن دعا با صداى بلند در اشواط سعى

سوال 681 :

عدّه‌اى از کاروانهاى زيارتى به هنگام طواف و يا در اشواط سعى جهت حفظ تشکل و انسجام نفرات خود و به جهت شنيده شدن فقرات دعا آن را با صداى خيلى بلند مى‌خوانند که قهرأ حال خشوع را از ديگران سلب مى‌کنند , اين شيوه شرعأ مستحسن است يا مرجوح؟

جواب :

اگر براى ‌ديگران اذيت و مزاحمت باشد اشکال دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

سـعى

No image

سعى

No image

سعى

No image

سعى

No image

سعى

No image

سعى

No image

سـعى

جدیدترین ها در این موضوع

No image

وقوف در عرفات

No image

وقوف در مشعرالحرام

No image

اعمال منى

No image

رمى جمرات

No image

قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

وقوف در عرفات

No image

احرام

No image

عمره مفرده

No image

شرایط صحت و وجوب حج

No image

قربانى

Powered by TayaCMS