نماز قضا

نماز قضا

نماز قضا

فتاواى امام خمينى «قدّس سرّه»

فتاواى آيت الله العظمى خامنه اى «دام ظله»

1- پس از مرگ پدر، نمازها و روزه‌هايى را که بجا نياورده، بر پسر بزرگتر او واجب است آن نماز و روزه‌ها را قضا کند و احتياط مستحب است نماز و روزه‌هايى که از مادرش قضا شده به جا آورد.

1- نماز و روزه‌هاى قضا شده از پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است.

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام مسجد

No image

واجبات نماز

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

No image

نماز مسافر

پر بازدیدترین ها

No image

نماز قضا

No image

وقت نماز

No image

لباس نمازگزار

No image

واجبات نماز

No image

نماز مسافر

Powered by TayaCMS