ازدواج با فرق اسلامی

ازدواج با فرق اسلامی

اگر دختر شیعه با مردی که دارای مسلک اهل حق است ازدواج نماید آیا محرمیت ایجاد می شود و این ازدواج مشروع است؟ و آیا فرزندی که از این زوج متولد می شود طهارت مولد دارد و حلال زاده است؟

عنوان اهل حق بر چند گروه اطلاق می شود. معیار حکم شرعی آن است که اگر کسی به همه اصول مذهبی معتقد باشد ازدواج با وی جایز و فرزند نیز دارای طهارت مولد بوده و حلال زاده است.زوجه طی سند عادی مهریه، نفقه و کلیه حقوق خود را به همسرش حلال نموده است. زوجه مدعی است این سند و نوشته با تهدید و اجبار از سوی همسر از وی اخذ گردیده و این در حالی است که هیچ شاهدی بر این مدعا وجود ندارد.

اولا حلال نمودن، ناظر به ابراء است یا هبه؟

ثانيا با وجود اجبار و عدم حضور شاهد، چه وضعیتی بر سند مذکور حاکم است؟

ثالثا آیا نفقه آینده و حقوق محقق نشده را می توان ابراء یا هبه نمود یا خیر؟

1. حلال کردن چیزی که در ذمه شوهر است ابراء است و برگرداندن عینی که از شوهر گرفته است، هبه می باشد.

٢. اگر بينه یا قرائن اطمینان اور دیگری بر اجبار باشد، سند مزبور بی اعتبار بوده و مدعای زن ثابت می شود، وگرنه شوهر در محکمه سوگند یاد می کند و مدعای زن بی اثر خواهد بود.

٣. حقوق آینده را به لحاظ فرض ثبوت می توان ابراء کرد، هر چند نمی توان مانع تحقق آنها با حفظ مقتضی شان شد.

۸۶/۹/۱

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام طلاق

No image

ازدواج با فرق اسلامی

No image

ازدواج موقت

No image

سببهای محرمیت

No image

شرط ضمن عقد

پر بازدیدترین ها

No image

مسائل متفرقه ازدواج

No image

ازدواج با فرق اسلامی

No image

مهریه

No image

سببهای محرمیت

No image

شرط ضمن عقد

Powered by TayaCMS