13- عقد ازدواج

13- عقد ازدواج

13- عقد ازدواج

مسأله 146- ازدواج کردن در حال احرام براى مُحرِم جايز نيست، خواه خودش صيغه عقد را بخواند، يا به ديگرى وکالت دهد، خواه عقد دائم باشد يا موقّت، و در اين حال عقد او باطل است، و در صورتى که علم به حرام بودن آن داشته باشد و اقدام به اين کار کند، آن همسر براى او حرام ابدى خواهد شد.

همچنين جايز نيست مُحرِم براى ديگرى صيغه عقد بخواند، هرچند او غِير مُحرِم باشد و در اين صورت نيز عقد او باطل است; امّا حرام ابدى نمى شود، و در هيچ يک از اين دو صورت کفّاره واجب نيست.

مسأله 147- جايز نيست مُحرِم در مجلس عقد ازدواج براى شاهد بودن حضور پيدا کند، همچنين (بنا بر احتياط واجب) جايز نيست شهادت بر انجام عقد ازدواج دهد، يا براى خود يا ديگرى خواستگارى کند.

[74]

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

13- عقد ازدواج

No image

18- استمناء کردن

No image

اقسام حج

No image

شک در مقدار طواف

No image

7- نگاه کردن در آئینه

Powered by TayaCMS