حج تمتّع

حج تمتّع

حج تمتّع

حج تمتع، مرکب از دو عمل است:

1. عمره تمتع

2. حج تمتع

عمره تمتع از 5 عمل تشکيل مى شود:

1. احرام

2. طواف کعبه

3. نماز طواف

4. سعى بين صفا و مروه

5. تقصير يعنى گرفتن قدرى از مو يا ناخن

محرم به احرام عمره تمتع، وقتى از اين اعمال فارغ شد و کليه محرمات احرام بر او حلال گشت،دوباره براى اعمال حج احرام مى بندد .

اعمال حج تمتع عبارتند از:

1. احرام بستن در مکه

صفحه 42

2. وقوف در عرفات

3. وقوف در مشعرالحرام

4. رمى جمره عقبه در منى

5. قربانى در منى

6. حلق يا تقصير در منى

7. طواف زيارت در مکه

8. نماز طواف

9. سعى بين صفا و مروه

10. طواف نساء

11. نماز طواف نساء

12. بيتوته در منى(شب را در منى به سر بردن)، شب هاى يازدهم و دوازدهم براى همه و شب سيزدهم براى برخى اشخاص.

13. رمى جمرات در روز يازدهم و دوازدهم. اشخاصى که شب سيزدهم در منى مى مانند، بايد روز سيزدهم نيز جمرات را رمى کنند.

مسأله79. فردى که مى خواهد اعمال عمره يا حج را انجام دهد، قبلاً بايد با اين اعمال، آشنا باشد، و يا لااقل به تدريج، هنگام انجام عمل، به وسيله راهنما، آشنا گردد.

اکنون لازم است نخست به بيان اعمال عمره تمتع و سپس به بيان اعمال حج تمتع بپردازيم.

صفحه 43

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حج تمتّع

No image

حج تمتّع

پر بازدیدترین ها

No image

اقسام سه گانه حج

No image

حج تمتّع

Powered by TayaCMS