حج قران

حج قران

حج قران

مسأله161 : حج قران با حج افراد در تمام جهات با هم متحد و يکسانند ، مگر آنکه در حج قران هنگام احرام بايد مکلف قربانى را همراه داشته باشد ، و بدين جهت قربانى کردن بر او واجب مى شود . و احرام در اين قسمت از حج همانطور که با تلبيه گفتن محقق مى شود با اشعار ( علامت گذاشتن ) يا تقليد ( چيزى به گردن حيوان آويختن ) نيز محقق مى شود . ( و معناى اشعار و تقليد در مسأله(182) خواهد آمد ) . و هر گاه براى حج قران احرام ببندد جايز نيست به حج تمتع عدول نمايد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حج قران

No image

حج قران

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حج تمتع

No image

اقسام حج

No image

حج افراد

No image

حج قران

پر بازدیدترین ها

No image

حج افراد

No image

حج تمتع

No image

اقسام حج

No image

حج قران

Powered by TayaCMS