حج تمتع

حج تمتع

حج تمتع

مسأله 147 : حج تمتع عبارت از دو عبادت است ، که نام عبادت اول عمره و نام عبادت دوم حج است ، و گاهى حج تمتع را بر عبادت دوم تنها مى گويند . و واجب است عمره را در حج تمتع پيش از حج به جا آورد .

مسأله 148 : در عمره تمتع پنج چيز واجب است :

اول : احرام از يکى از ميقاتها ، و تفصيل آنها خواهد آمد .

دوم : طواف دور خانه خدا .

سوم : خواندن نماز طواف .

چهارم : سعى ( رفت و آمد ) بين صفا و مروه ، که نام دو جاى معين در جنب مسجد الحرام است .

پنجم : تقصير ، يعنى گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب .

و هنگامى که شخص تقصير را انجام دارد از احرام بيرون رفته ، و چيزهايى که بجهت احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود .

مسأله 149 : بر مکلف واجب است با نزديک شدن روز نهم ذى الحجة الحرام خود را براى اعمال حج آماده و مهيا نمايد .

و واجبات حج سيزده چيز است ، که عبارتند از : اول : بستن احرام از مکه بتفصيل و شرحى که خواهد آمد .

دوم : وقوف ( بودن ) در عرفات در روز نهم ذى الحجة الحرام ، پس از گذشت مقدار انجام غسل و خواندن نماز ظهر و عصر پشت سر هم ، از زوال آفتاب تا غروب آن .

و عرفات نام جائى است در چهار فرسخى مکه .

سوم : بودن در مزدلفه ( مشعر ) که بين عرفات و مکه است مقدارى از شب عيد قربان

( دهم ذى الحجة ) تا اندکى قبل از طلوع آفتاب ، و مزدلفه نام مکانى است بين عرفات و مکه .

چهارم : رمى جمره عقبه ( زدن سنگريزه ) در منى روز عيد قربان ، و منى تقريباً يک فرسخ تا مکه فاصله دارد .

پنجم : قربانى کردن گاو و گوسفند يا بيشتر در منى روز عيد ، يا روزهاى تشريق که عبارتند از روزهاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم .

ششم : تراشيدن سر ، يا گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب در منى ، و به اين عمل آنچه بسبب احرام بر وى حرام شده بود حلال مى شود . مگر زن و بوى خوش ، و همچنين شکار بنابر احتياط .

هفتم : طواف زيارت خانه خدا پس از بازگشت به مکه .

هشتم : به جا آوردن نماز طواف .

نهم : سعى ( رفت و آمد ) بين صفا و مروه ، و با اين عمل بوى خوش نيز حلال مى شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حج تمتع

No image

حج تمتع

No image

حج تمتع

No image

حج تمتع

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حج تمتع

No image

اقسام حج

No image

حج افراد

No image

حج قران

پر بازدیدترین ها

No image

حج افراد

No image

حج تمتع

No image

اقسام حج

No image

حج قران

Powered by TayaCMS