این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شرایط وجوب حجةالاسلام

No image

بلوغ

No image

عقل

No image

آزادى

No image

استطاعت

پر بازدیدترین ها

No image

2 ـ نبودن مانع در راه:

No image

1 ـ قدرت بدنى:

No image

احکام استطاعت:

No image

استطاعت

No image

4 ـ زاد و راحله:

Powered by TayaCMS