اذن شوهر:

اذن شوهر:

اذن شوهر:

مسأله: در حجّ واجب اذن شوهر براى زن وقتى که مستطيع شد رط نيست، و شوهر نمى تواند مانع از انجام (حجةالاسلام) بشود.

مسأله: در حجّ استحبابى اذن شوهر شرط است، و حقّ دارد زن را از رفتن به حج مستحب منع نمايد.

مسأله: زنى که در عدّه طلاق رجعى است، شرعاً در حکم شوهردار مى باشد و همين حکم را دارد.

مسأله: همراه داشتن محرم در وجوب حج بر زن در صورت امنيّت جانى و ناموسى شرط نيست، و هرگاه بدون محرم امنيّت نداشت همراه بودن محرم حتى اگر با پرداخت اجرت باشد لازم است، و دراين صورت اگر زن هزينه اجرت را نداشت استطاعت ندارد و حج واجب نخواهد بود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حج بذلى

No image

اذن شوهر:

No image

حج نذرى

پر بازدیدترین ها

No image

حج بذلى

No image

اذن شوهر:

No image

حج نذرى

Powered by TayaCMS