احرام از محلى غیر از میقات

احرام از محلى غیر از میقات

احرام از محلى غير از ميقات

مسأله 169 - احرام قبل از ميقات جائز نيست يعنى

صحيح نيست واحرام منعقد نمى شود واز اين حکم دو

مورد خارج است .

1 - آن که به وسيله نذر شرعى احرام را بر ميقات

مقدم بدارد به اين نحو که مکلف نذر نمايد از منزل خود يا

از جاى ديگر قبل از رسيدن به ميقات احرام ببندد در اين

صورت احرام از ماقبل ميقات صحيح است .

مسأله 170 - در نذر احرام قبل از ميقات بايد مکان

/ صفحة 100 /

معينى را تعيين نمايد پس اگر نذر نمايد که احرام ببندد قبل

از ميقات يا آن که نذر کند احرام از خانه اش يا مسجد را ،

نذرش صحيح نيست .

مسأله 171 - در صحت نذز احرام قبل از ميقات

فرقى ميان عمره تمتع وعمره مفرده وحج افراد نيست .

مسأله 172 - کسى که نذر کند احرام قبل از ميقات

را واحرام ببندد واجب نيست تجديد احرام از ميقات

بنمايد ، ونيز واجب نيست مرور بر ميقات .

مسأله 173 - کسى که از راهى که به مکه مى رود که به

هيچ يک از ميقاتها تصادف نمى نمايد مانند جده چنانچه

نذر نکرده است بايد از راهى که به يکى از ميقاتها تصادف

مى نمايد برود مثلا برود به مدينه واز مسجد شجره احرام

ببندد يا برود از راهى که به جحفه مى رسد از آنجا احرام

ببندد ولى مى تواند نذر نمايد احرام از جده را واز آنجا

محرم بشود وحجش هم صحيح است واگر رعايت احتياط

/ صفحة 101 /

را نموده ومرور به يکى از ميقاتها بنمايد وتجديد احرام از

آنجا بنمايد بهتر است .

مسأله 174 - کسى که نذر کرده است احرام از غير

از ميقات ببندد اگر مخالفت کرد واز ميقات احرام بست

احرام وحجش صحيح است ، ولى معصيت کرده وکفاره

حنث نذر نيز بر او واجب است .

2 - کسى که مى خواهد عمره رجبيه بجا آورد ووقت

ضيق است به نحوى که اگر بخواهد از ميقات ببندد ، در

ماه شعبان واقع خواهد شد مى تواند احرام را در ماه رجب

از غير ميقات ببندد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

احرام وواجبات آن

No image

صورت تلبیه

No image

میقات عمره مفرده

Powered by TayaCMS