آیا امر به معروف و نهی ازمنکر فقط در مورد مسلمانان واجب است یا اینکه افراد غیر مسلمان نیز باید مورد امر و نهی قرار گیرند؟

آیا امر به معروف و نهی ازمنکر فقط در مورد مسلمانان واجب است یا اینکه افراد غیر مسلمان نیز باید مورد امر و نهی قرار گیرند؟

پاسخ

  • امام و خامنه ای: مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر، علم داشتن انجام دهنده حرام و ترک کننده واجب به آن می باشد و کفّار اگر چه مکلّف به فروع دین هستند ولی چون توجه و اعتقاد به حلیّت و حرمت ندارند، مورد امر و نهی قرار نمی گیرند.[1]
  • سیستانی: اگر همه ی شرائط فراهم باشد واجب است و از جمله ی شرائط آن است که شخص در ارتکاب منکر و یا ترک واجب معذور نبوده باشد و جاهل مقصّر، معذور نیست. پس او را نخست باید ارشاد و راهنمایی کرد سپس اگر مخالفت ورزید، مورد امر و نهی قرار داد.[2]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، شرائط وجوبهما، با استفاده از م 2؛ الشرط الاول؛ خامنه ای: اجوبة الاستفتائات، احکام امر به معروف و نهی از منکر، س 860.
  2. سیستانی: استفتائات سایت، امر به معروف و نهی از منکر، س 2.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS