اهمیّت وقف در اسلام (آیت الله حسین نوری همدانی)

اهمیّت وقف در اسلام (آیت الله حسین نوری همدانی)

اهميّت وقف در اسلام

وقف که در بسياري از روايات اسلامي از ان به « صدقه جاريه » تعبير شده است داراي ثواب و فضيلت هاي فراواني است .حضرت صادق ( عليه السّلام ) فرمودند : « هنگامي که انسان مي ميرد ، پروندة عمل او بسته مي شود مگر اينکه يکي از اين سه چيز از او باقي باشد که در اين صورت پروندة اعمال او مفتوح و تا هنگامي که يکي از اين سه چيز وجود دارد اجر و ثواب در آن پرونده ثبت مي گردد :

1-صدقة جاريه ( هر چيزي که مصدور و منبع عايدات و درآمدهايي است که در راه خير صرف مي شود ) .

2-سنّت و رسم نيکي که در زمان حيات خود به تأسيس آن اقدام و پس از مرگ همچنان مورد عمل است .

3-فرزند صالحي که پس ازمرگ پدر و مادرش به ياد آنها است و براي آنان دعا مي کند » .حضرتش در حديث ديگر فرمودند : « شش چيز است که پس از مرگ آثار نيک آنها به انسان مُلحق مي شود :

1-فرزندي که براي انسان استغفار مي کند .

2-کتاب علمي که از او به يادگار مانده است .

3-درختي که انسان آن را نشانده است .

4-چاه آبي که بوجود اورده است .

5-صدقة جاريه

6-رسم و رَوِش نيکي که انسان آن را بوجود آورده و پس از مرگ او مورد عمل قرار گرفته است ».

و نيز آن حضرت فرمودند : « بهترين چيزي که از انسان مي ماند ، سه چيز است :

1- فرزند شايسته اي که براي او از خداوند طلب مغفرت مي کند .

2- سنّت و رويّة نيکي که ديگران از آن پيروي کنند .

3-صدقه جاريه ( که همان وقف است ) .

بطور کلّي نظر اسلام اين است که مسلمانان علاوه بر اينکه بايد وجودشان در زندگي منشأ خير و برکت باشد بکوشند که پس از مرگ خود نيز آثار نيکي که در يکي از ابعاد زندگي انسانها بدرد مي خورد و موجب رفاه و سعادت زندگي آنها مي گردد به يادگار بگذارند که اين موضوع در حساب خداوند بسيار پر ارزش است و به حساب خواهد آمد

4-که فرمود : وَ تکْتُبُ ما قَدّموُا وَ آثارَ هُمْ و کُلُّ شَيْ ءٍ اَحْصَيْناهُ في اِمامٍ مُبينٍ ( سوره يس آية 12 ) . يعني آنچه را که انسانها در حال حيات خود انجام دادند و هم چنين آثاري را که از آنها مانده است همه را مي نويسيم و هر چيزي در کتاب روشن الهي ثبت و ضبط است .

Powered by TayaCMS