عکس گرفتن و فیلمبردارى از زن

عکس گرفتن و فیلمبردارى از زن

عکس گرفتن و فيلمبردارى از زن

احکام نگاه کردن/ عکس گرفتن و فيلمبردارى از زن/ پوشش آقايان …

سوال :

اخيراً يعنى چند سالى است که در بين بعضى از مخدرات مذهبى عکس گرفتن در مجالس عروسى و جشنها ويا مهمانيهاى خودمانى شايع گشته و حتّى بدون چادر با موهاى پريشان و مثلاً آستينهاى کوتاه مرتکب اين امر مى گردند و مدّعى هستند که چاپ کننده اين فيلمها خانمها مى باشند و بيگانه و اجنبى آن را نگاه نمى کند، امّا تحقيقى که حقير در اين امر نموده ام خبرى که دال بر چاپ فيلم از جانب بانوان باشد بدست نيامد و يامى گويند الان چاپ فيلم توسط دستگاه کامپيوتر انجام مى شود ولى در آنطرف دستگاه مردى ايستاده عکسها را گرفته داخل پاکت مى گذارد، على اىّ حال نظر اينگونه افراد اين است که اگر عکس را بيگانه چاپ کند چون نمى شناسد اشکالى ندارد آيا نظر حضرتعالى در اين مورد چيست و آيا اجازه مى فرماييد به صورت مزبور عکس گرفته شود حتى اينکه چاپ کننده مرد باشد و صاحبان عکس را نشناسند ؟

جواب :

نفس عمل در صورتيکه در تمام مراحل بوسيله بانوان انجام گيرد اشکال ندارد و در صورتيکه در معرض بعض مفاسد اخلاقى و يا بر خلاف عفت و حياء باشد اشکال دارد و اگر متصدى ظهور فيلم مرد نامحرم باشد و صاحبان عکس را بشناسد نگاه کردن به آنها جايز نيست و درصورتيکه آنها را نمى شناسد جواز نگاه محل اشکال است. والله العالم

سوال :

فيلمبردارى از مجالس عروسى و جشن عقد کنان با توجه به اينکه کليه مراسم و حتى رقص هاى زنان ديگر فيلمبردارى شود; چه حکمى دارد؟

جواب :

اگر در معرض ديد نامحرم و ترويج فساد باشد اشکال دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نگاه به زن مسلمان

No image

نگاه به عکس و فیلم

No image

پوشش آقایان

No image

نگاه براى خواستگارى

Powered by TayaCMS