اگر كسى از روى فراموشى محل اعتكاف را ترك كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟

اگر كسى از روى فراموشى محل اعتكاف را ترك كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، بهجت: فاضل و نوری: اگر به جهت فراموشى خارج شود و خروجش زياد طول نكشد، اعتکافش باطل نمى‌شود. [1]
  • خویی، تبریزی، سیستانی و شبیری: باطل است [2]
  • وحید و مکارم: بنابر احتیاط واجب باطل می شود. [3]
  • صافی: بنابر احتیاط واجب باید اعتکاف را تمام کند و در صورتی که اعتکافش واجب باشد، بعداً دوباره معتکف شود. [4]
  • صافی:

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، القول فی شروطه، السابع؛ خامنه ای: سایت، احکام اعتکاف، خروج معتکف از مسجد بهجت: وسیلة النجاة، م 1203؛ فاضل، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، م 30؛صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1412؛ شبیری: استفتائات، اعتکاف، خروج از مسجد.
  2. خویی و تبریزی: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، بعد از م1072، السادس؛ سیستانی: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الثامنشبیری: استفتائات، اعتکاف، خروج از مسجد.
  3. وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، بعد از م1072، السادس؛ مکارم: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الثامن.
  4. صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م1402، السابع.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS