اگر خارج شدن از مسجد به خاطر غسل جنابت بر معتکف واجب گردد ولی او از مسجد خارج نشود، اعتکاف وی چه حکمی دارد؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS