منظور از روز در اعتكاف چيست؟

منظور از روز در اعتكاف چيست؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، فاضل، صافی، شبیری و نوری: ابتدای روز، طلوع فجر (اذان صبح) و آخر روز، ناپدید شدن حمرة مشرقیّه (اذان مغرب) می باشد..[1]
  • خویی، تبریزی و وحید: : ابتدای روز، طلوع فجر (اذان صبح) و آخر روز بنابر احتیاط واجب ناپدید شدن حمرة مشرقیّه (اذان مغرب) می باشد.[2]
  • بهجت و مکارم: ابتدای روز، طلوع فجر (اذان صبح) و آخر روز، غروب آفتاب (پنهان شدن خورشید) می باشد. [3]
  • سیستانی: ابتدای روز، طلوع فجر (اذان صبح) و آخر روز، غروب آفتاب (پنهان شدن خورشید) می باشد. [4]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، القول فی شروطه، الرابع خامنه ای: رساله آموزشی، ج 1، درس 35، ص 135 فاضل و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الخامس؛ صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1402، الرابع؛ شبیری: رساله، م 744.
  2. خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصلاة، الفصل الثانی، م 502.
  3. بهجت: استفتائات، ج 2، س 3133؛ مکارم: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الخامس.
  4. سیستانی: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، یشترط فی صحته امور، الخامس.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS