در بحث اعتکاف، مقصود از مسجد جامع چه مسجدی می باشد؟

در بحث اعتکاف، مقصود از مسجد جامع چه مسجدی می باشد؟

پاسخ

  • خامنه ای، فاضل، سیستانی، مکارم و صافی: : مسجد جامع، مسجدی است که اختصاص به گروه و قبیله و محله ی خاصی ندارد و محل اجتماع عموم مردم است.. (بهجت: یا مسجد مدائن و مسجد براثا به ترتیب افضلیّت آن مساجد باشد[1]
  • بهجت و تبریزی: مسجدی است که عموم مردم شهر در آن نماز بخوانند، هر چند اهل آن محلّ هم نباشند.[2]
  • شبیری: مسجد جامع يعنى مسجد عمومى كه محل اجتماع عامه مردم است و اختصاص به اهل يك محله و گروه خاصى ندارد. البته بر اساس روایات باید درمسجد جامع، يك نماز جماعت صحيح خوانده شده باشد؛ لذا جامع مسجدی است که در متعارف ازمنه، مسجد جامع باشد نه فقط یک روز در هفته و مکانهایی که فقط در آنها نماز جمعه خوانده می¬شود مسجد جامع محسوب نمی¬شود.[3]
  • سیستانی:

منابع:

  1. خامنه ای: سایت، احکام اعتکاف، مکان اعتکاف؛ فاضل: جامع المسائل، ج 1، س 617؛ سیستانی: رساله، م1728؛ مکارم: استفتائات، ج 2، س 456؛ صافی: پاسخ کوتاه به 300 پرسش از احکام، س 135.
  2. بهجت: استفتائات، ج 2، س 3138؛ تبریزی: منهاج الصالحین، ج 1، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، قبل از م 1070، الرابع.
  3. شبیری: استفتائات، اعتکاف، مکان اعتکاف.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS