حیض

حیض

حيض

سوال 256 :

آيا عرق حائض پاک است ؟

و اگر پاى انسان آلوده به عرق جنب از حرام باشد به تشک , فرش و پتو سرايت نمايد چگونه است ؟

جواب :

عـرق حـائض پـاک اسـت و نـمـاز خواندن روى تشک و فرش وپتويى که عرق جنب از حرام به آن سرايت کرده مانعى ندارد ,واللّه العالم .

سوال 257 :

بـا تـوجـه به اين که امروزه زنان را به بقيع و حرم امامان آعليهم السلام ـ راه نمى دهند آيا توقف آنان کنار ديوار بقيع براى زيارت در حال عادت ماهانه جايز است ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 258 :

آيا زن حائض غير از حرم ائمه اطهار ـ عليهم السلام آمى تواند وارد امام زاده ها شود ؟

جواب :

رفتن آنها به امامزاده ها مانعى ندارد و حرم آنها حکم حرم ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ و مساجد را ندارد , واللّه العالم .

سوال 259 :

در حالت يقين يا ظن به عدم طهارت , آيا براى زن لازم است قبل از هر نماز تفحص کند که آيا طاهر شده يا نه , درحالت شک چطور ؟

جواب :

اگر در ظاهر قطع شود و يقين يا اطمينان به بازگشت خون قبل از ده روز دارد که از ده روز هم تـجـاوز نـمـى کـنـد , آثـار حـيض رامترتب کند , و اگر چنين نيست , چه در ظن و چه در شک واجب است تفحص کند , واللّه العالم .

سوال 260 :

اگـر زنـى از دوران بلوغ تاکنون که بعد از ازدواج حيض نشده باشد احکام دينى اش چگونه است ؟

جواب :

در صـورتـى کـه هـيـچ خونى نبيند اعمال طاهر را بايد عمل کند , وچنانچه طلاق بگيرد در سن کـسـانـى باشد که حيض مى بينندبايد عده زنهايى که حيض نمى بينند يعنى سه ماهه را نگه دارد ,واللّه العالم .

سوال 261 :

در صـورتـى کـه در ايـام حيض مردى براى مجامعت درفرج , زن را اکراه کند ايا باز هم زن گناهکار است ؟

جواب :

بر زن حائض جايز نيست که اختيارا تمکين کند , واللّه العالم .

سوال 262 :

آيا زن مى تواند با مصرف قرص از خون حيض جلوگيرى کند ؟

نماز و روزه اش چگونه است ؟

جواب :

در صورتى که خوف ضرر مهمى باشد جايز نيست , و الا جايزاست .

و در هر حال اگر خون لااقل تا سه روز ادامه پيدا نکند حکم استحاضه را دارد و با جلوگيرى از عادت , نماز و روزه صحيح است و در صورت تحقق حيض در اثر مصرف دارو حکم حيض مترتب مى شود , واللّه العالم .

سوال 263 :

بـا عـمل جراحى رحم زنى را بيرون آورده اند خونى که ازراه مجراى طبيعى خارج مى شود محکوم به چيست ؟

جواب :

چنانچه شرايط حيض را داشته باشد , حيض است , والا محکوم به استحاضه است , واللّه العالم .

سوال 264 :

عادت ماهانه ام هفت روز بوده بعد از گذاشتن (( آيؤدى )) به ده روز مبدل روز شده تکليف چيست ؟

جواب :

اگر دو ماه متوالى دهد روز خون ديده شود , عادت وى به ده روزمبدل مى شود , واللّه العالم .

سوال 265 :

آيا زن حائض و نفساء مى توانند در ساير مساجد مدينه منوره عبور کنند ؟

جواب :

عبور به طورى که از يک در وارد شود و از در ديگر خارج شوددر غير مسجد النبى ( ص ) و مسجد الحرام مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 266 :

زنـى پيش از وقت نماز خوابيده و بعد از دخول وقت بيدارشده , ديده حيض شده است , در حالى که نمى داند قبل ازدخول وقت حيض شده يا بعد از آن ايا قضاء لازم است ؟

جواب :

شک در فوت دارد , و قضا لازم نيست .

سوال 267 :

وطى در دبر زن حائض و غير آن چه حکمى دارد ؟

جواب :

در هر حال بر خلاف احتياط است , واللّه العالم .

سوال 268 :

تفخيذ و وطى در دبر و ساير لذات به جز آميزش مستقيم باهمسر چه حکمى دارد ؟

در حال حيض چطور ؟

جواب :

اسـتمتاع از همسر به هر نحوى که باشد مانعى ندارد , ولى وطى در دبر احوط ترک آن است .

و در حـال حيض وطى در قبل حرام است و احوط ترک وطى در دبر است , ولى ساير استمتاعات مانعى نـدارد ؟

گـر چه استمتاع از قسمتى که بين ناف تازانوهاست مکروه مى باشد , مگر آن که از روى ساتر باشد , واللّه العالم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حیض

No image

حیض

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نجاسات

No image

مطهرات

No image

وضوء

No image

غسل(جنابت)

No image

حیض

پر بازدیدترین ها

No image

غسل(جنابت)

No image

مطهرات

No image

نبش قبر

No image

حیض

No image

استحاضه

Powered by TayaCMS