خمس و وجوب آن

خمس و وجوب آن

خمس و وجوب آن

سوال 1 :

خمس و زکات، به عين اموال مکلّف تعلّق مى‌گيرد يا بر ذمّه او مى‌آيد؟

جواب :

خمس و زکات، هر دو حقّى هستند که به ماليت اموال تعلّق مى‌گيرند، نه به عين اموال و قابليت انتقال به ذمّه را دارند.

سوال 2 :

با توجه به اين که خمس از ضروريات دين است و منکر آن، مرتد محسوب مى‌شود، اگر شخصى اعلام نمايد سهم امام عليه‌السلام که نصف خمس است، در زمان غيبت امام عليه‌السلام نبايد پرداخت شود، آيا اين شخص، منکر ضرورى دين محسوب مى‌شود و حکم کافر بر او جارى است يا خير؟

جواب :

انکار نمودن چيزى از طرف منکر، با اعتقاد به اين که آن چيز جزء دين است و انکارش باعث انکار توحيد و نبوت مى‌شود، موجب کفر و ارتداد است، وگرنه موجب کفر و ارتداد نمى‌شود.

سوال 3 :

حکم شخصى که خمس خود را نمى‌دهد و يا در پرداخت آن سستى به خرج مى‌دهد، از نظر خدا و رسول او چيست؟

جواب :

معصيت نموده و تصرّفش در مالى که خمس آن را نداده، جايز نيست، مگر اين که به ذمّه خود بگيرد که خمس را بدهد که در اين صورت، تصرّف در آن مال جايز است.

(359)

سوال 4 :

عده‌اى گمان مى‌کنند که سادات نبايد خمس پرداخت کنند و فقط خمس را دريافت مى‌کنند. آيا اين مطلب، صحيح است يا خير؟

جواب :

سادات و غير سادات در مسأله وجوب پرداخت خمس فرقى ندارند.

سوال 5 :

شروع وجوب خمس از چه زمانى است؟

جواب :

از زمان حصول ربح و درآمد براى مکلّف، خمس به آن تعلّق مى‌گيرد و براى پرداخت تا يک سال فرصت دارد، مگر اين که در طول سال آن را در مؤونه مصرف کرده باشد که در اين صورت پرداخت خمس آن واجب نيست.

سوال 6 :

اگر فردى از مرجعى تقليد مى‌کرده که خمس بعضى از چيزها را واجب نمى‌دانسته و اکنون از مرجعى تقليد مى‌کند که خمس آن چيزها را واجب مى‌داند، وظيفه فعلى او چيست؟

جواب :

اگر عين مال مذکور موجود باشد و جزء مؤونه محسوب نشود، بايد خمس آن را طبق تقليدِ فعلى بپردازد و آنچه در سابق بوده و مصرف شده، اکنون نسبت به آن، تکليف ندارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفتاء مرتبط

No image

احکام خمس‌

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS