دروغ

دروغ

دروغ

سوال :

آيا دروغ مصلحت آميز ايراد دارد؟

جواب :

دروغ حرام است وتوريه جايز است.

سوال :

آيا دروغ گفتن براى به راه آوردن يک نفر جايز است؟ مثلا به کسى که کارهاى زشتى انجام مى دهد به دروغ بگوييم که تو را ديشب در خواب ديدم که در جهنم بودى تا به وسيله ترس از کارهاى زشت خود دست بکشد. و يا آشتى دادن بين دو نفر به وسيله دروغ و از اين گونه. و لطفا بفرماييد آيا گفتن دروغ مصلحتى جايز است يا خير؟

جواب :

دروغ گفتن در دو مورد جايز است:

1ـ دفع ضرر از خود يا مؤمنى ديگر.

2ـ اصلاح بين دو نفر به جايز دروغ براى هدايت ديگرى مى تواند توريه کند. و دروغ براى جلب مصلحت جايز نيست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

دروغ

No image

دروغ

No image

دروغ

جدیدترین ها در این موضوع

No image

دیه

No image

دعا

No image

دعا نویسى

No image

دست دادن

No image

درختکارى

پر بازدیدترین ها

No image

دست دادن

No image

دیه

No image

درختکارى

No image

دعا نویسى

No image

دروغ

Powered by TayaCMS