حلیت و حرمت حیوانات.

حلیت و حرمت حیوانات.

حليت و حرمت حيوانات.

خوردن ماهى زنده

سوال 1187 :

آيا خوردن ماهى‌هاى کوچک به صورت زنده حلال است؟

جواب :

خوردن نوع حلالِ آن اشکال ندارد.

حکم ميگو

سوال 1188 :

آيا خوردن ميگو حلال است و اگر حلال است شرط تذکيه آن مردن در خشکى است؟

جواب :

خوردن ميگو حلال است و تذکيه آن مانند تذکيه ماهى مى‌باشد.

حکم استفاده و خريد و فروش خاويار و تخم ماهى‌هاى فلس‌دار

سوال 1189 :

آيا خوردن خاويار و تخم ماهى‌هاى فلس‌دار و بى‌فلس جايز است و اگر حلال است چنانچه ماهى در آب مرده باشد چه حکمى دارد؟

جواب :

خوردن خاويار و تخم ماهى فلس‌دار که تذکيه شده، مانع ندارد و نسبت به ماهى بى‌فلس و ماهى که در آب مرده، حرام است..

خوردن صدف دريايى

سوال 1190 :

آيا خوردن محتويات صدف دريايى حلال است؟

جواب :

حلال نيست.

حکم ماهى‌هاى کوچک موجود در شکم ماهى‌هاى صيد شده

سوال 1191 :

وقتى شکم ماهى بزرگى را که صيد کرده بوديم شکافتيم، چندين ماهى کوچک از نوع ديگر به شکل بى‌جان ديده شد که بعضى بليعده شده و سالم بودند و بعضى تکه تکه شده بودند آيا خوردن آن‌ها حلال است؟

جواب :

از خوردن ماهى‌هاى داخل بدنش که مرده خارج مى‌شوند و نمى‌دانيد موقع صيد در شکم ماهى زنده بوده و در خارج آب مرده‌اند، اجتناب کنيد.

ملاک حلال بودن ماهى

سوال 1192 :

خوردن گوشت ماهى اوزون برون يا خاويار چه حکمى دارد؟ (وقتى زنده از آب مى‌گيريم فلس ندارد اما کارشناسان مى‌گويند که فلس داشته به عللى فلس‌ها جدا شده است.) ملاک فلس دار بودن هنگام صيد آن است يا در خلقتش فلس داشته باشد کفايت مى‌کند و چنانچه جواب مثبت است تشخيص آن به عهده کيست اگر با گفته کارشناس به اطمينان برسيم کفايت مى‌کند؟

جواب :

اگر فلس‌دار باشد حلال است، هر چند پس از صيد فلس خود را از دست بدهد. و تشخيص فلس‌دار بودن با خود مکلّف است. و اطمينان از گفته کارشناس نيز کفايت مى‌کند.

شيوه ذبح طيور

سوال 1193 :

در روش‌هاى جديد براى ذبح مرغ ابتدا بوسيله برق يک شوک به مرغ مى‌دهند تا مرغ بيحال شود و براى ذبح تقلا نکند بعضى از مرغ‌ها بوسيله اين شوک مى‌ميرند آيا با علم به اين موضوع خوردن مرغ شرعاً اشکال دارد يا خير؟

جواب :

اگر بقيه شرايط ذبح شرعى رعايت مى‌شود، تا يقين پيدا نکرده‌ايد که حيوان در اثر شوک مرده است، استفاده از آن مانعى ندارد.

حکم گوشت خرچنگ و قورباغه و نهنگ

سوال 1194 :

خوردن خرچنگ و قورباغه و گوشت نهنگ حلال است؟

جواب :

حلال نيست. از حيوانات دريايى فقط ماهى فلس‌دار و ميگو و بعضى از پرندگان حلالند.

حکم ماهى‌هاى کوچک موجود در شکم ماهى‌هاى صيد شده

سوال 1195 :

وقتى شکم ماهى بزرگى را که صيد کرده بوديم شکافتيم، چندين ماهى کوچک از نوع ديگر به شکل بى‌جان ديده شد که بعضى بليعده شده و سالم بودند و بعضى تکه تکه شده بودند آيا خوردن آن‌ها حلال است؟

جواب :

از خوردن ماهى‌هاى داخل بدنش که مرده خارج مى‌شوند و نمى‌دانيد موقع صيد در شکم ماهى زنده بوده و در خارج آب مرده‌اند، اجتناب کنيد.

بخشهاى حرام ماهى‌هاى فلس‌دار

سوال 1196 :

آيا مدفوع و امعاء و احشاء داخل شکم و سر و چشم ماهى حلال است؟

جواب :

از ماهى آنچه که حرام است خون و کثافات آن است و بقيه اعضاى آن حلال است..

حکم گوشت ماکيان گوشتخوار

سوال 1197 :

خروسى که گوشت پخته مى‌خورد گوشتش حلال است؟ آيا مدفوع آن نجس است؟

جواب :

گوشت آن حلال و مدفوع آن نيز پاک است.

ماهى داراى فلسهاى ميکروسکوپى

سوال 1198 :

نوعى ماهى که به نظر متخصّصين فلس دارد ولى فلسهاى آن ميکروسکوپى است و با چشم غير مسلح ديده نمى‌‌شود چه حکمى دارد؟ و آيا براى حليّت ماهى کافى است يا نه؟

جواب :

در فرض سوال حکم به حليّت مى‌شود.

خريد و فروش کوسه

سوال 1199 :

آيا گوشت و ساير قسمت‌هاى کوسه (بدون فلس) حلال است؟ فروش آن به غير مسلمانان چه حکمى دارد؟ ساير غذاهاى دريايى حرام چطور؟

جواب :

حلال نيست و فروش آن براى خوردن، حتى به کسانى که آن را حلال مى‌دانند، جايز نيست.

خوردن جنين حيوان حلال گوشت

سوال 1200 :

آيا خوردن بره‌اى که در شکم گوسفند است و هنوز به دنيا نيامده و اندازه آن 10 تا 15 سانتى‌متر است حرام است؟

جواب :

اگر بعد سر از بريدن گوسفند، بچه مرده‌اى از شکمش بيرون آوريد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد، پاک و حلال است.

حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت

سوال 1201 :

چه حيواناتي حلال و چه حيواناتى حرام گوشت هستند؟

جواب :

چهارپايان ساکن در خشکي، دو صنف هستند: اهلي و وحشي. از حيوان اهلي جميع اصناف گوسفند و گاو و شتر حلال است، و اسب و قاطر و الاغ مکروه است اما کراهت اولي خفيف‌تر است، و غير اينها از حيوانات ساکن در خشکي حرام مي‌باشد مانند سگ و گربه و غير اينها. و اما از حيوانات وحشي آهو و گاو وحشي و قوچ کوهي و الاغ وحشي حلال مي‌باشد و از حيوانات وحشي، سباع حرامند (سباع حيواناتي هستند که درنده بوده و داراي ناخن و دندان باشند، چه اينکه نيرومند باشند مانند شير و پلنگ و يوزپلنگ و گرگ يا ضعيف باشند مانند روباه و کفتار و شغال). و همچنين خرگوش حرام است اگر چه از سباع نباشد، و همچنين همه حشرات حرامند مانند مار و موش و موش دو پا و جوجه تيغي و جيرجيرک و غير اينها از آنچه که قابل شمارش نيست. و همچنين آنچه مسخ شده مانند فيل و ميمون و خرس و غير اينها حرام مي‌باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS