آداب خوردن و آشامیدن

آداب خوردن و آشامیدن

آداب خوردن و آشاميدن

نوشيدن آب در حالت ايستاده

سوال 1219 :

دستور شريعت نسبت به نوشيدن آب در حال ايستاده چيست؟

جواب :

ايستاده نوشيدن آب در شب مکروه است.

نوشيدن آب در حالت ايستاده

سوال 1220 :

دستور شريعت نسبت به نوشيدن آب در حال ايستاده چيست؟

جواب :

ايستاده نوشيدن آب در شب مکروه است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS