نماز استیجارى

نماز استیجارى

نماز استيجارى

کيفيت اداى نمازهاى استيجارى

سوال 299 :

خواستم ببينم آيا در نماز استيجارى اکتفا به واجبات کافى است يا خير؟

جواب :

اگر شرط نکرده باشد که چگونه بجا آورد، بايد مستحبّاتى را که معمولاً افراد عادى بجا مى‌آورند بجا بياورد.

فراموش کردن اسم منوب عنه

سوال 300 :

اگر کسي چند روز نماز يا روزه استيجاري گرفته باشد اما اسم منوب‌عنه را فراموش کرده و امکان پرسيدن اسم او هم نباشد، وظيفه‌اش در اين باره چيست؟

جواب :

در فرض مذکور ذکر اسم منوب‌عنه لازم نيست بلکه همين مقدار که اشاره به شخص خاصى شود، کفايت مى‌کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

نماز استیجارى

No image

نماز استیجارى

No image

نماز استیجارى

No image

نماز استیجارى

No image

نماز استیجارى

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شک در نماز

No image

نماز قضا

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

واجبات نماز

No image

قبله

No image

مکان نمازگزار

Powered by TayaCMS