مسائل متفرقه تقلید

مسائل متفرقه تقلید

مسائل متفرقه تقليد

احتياط واجب

سوال 7 :

در مسائلى که حضرتعالى بنا بر احتياط واجب حکم مى‌فرماييد تکليف مقلد چيست و اگر مقلد در صورت تمايل بتواند از مرجع تقليدى که در آن زمينه حکم صريح داده تقليد کند آيا اجازه دارد و در صورت جواز آيا مرجع مورد نظر حتماً بايد اعلم بعد از مرجع تقليد مکلف باشد و اگر اينگونه است چگونه بايذ آن مرجع را تعيين کرد؟

جواب :

رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط ننموده است، مانع ندارد و بنابر احتياط، ترتيب الأعلم‌فالأعلم بايد رعايت شود و تعيين آن وظيفه مکلّف است.

تحقيق در اصول دين

سوال 8 :

اگر فرد مسلمانى به تحقيق در مورد نظريات مربوط به اثبات يا ردّ وجود خداوند، آخرت، روح و... بپردازد، آيا مرتکب گناهى شده است؟ و آيا بر اعتقادات او ممکن است تاثيرگذار باشد؟ با توجه به اين که اکثريت ما جوانان بدون تحقيق اسلام آورده‌ايم؟

جواب :

صِرف تحقيقات موجب گناه نيست ولى چنانچه احتمال عقلايى بدهد که اين مطالب در او تأثير سوء خواهد داشت و در خود قدرت پاسخگويى صحيح و دفع شبهات را نمى‌بيند، نبايد به آنها بپردازد.

حکم عبادات بدون تقليد صحيح

سوال 9 :

مى‌خواهم بدانم اگر کسى مدت چند سال اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد حکم اعمال وى چه مى‌شود؟

جواب :

اگر اعمال وى موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارد از او تقليد نمايد محکوم به صحت است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

استفاءسایر مراجع

No image

احکام تقلید

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شناخت مرجع تقلید

No image

تبعیض در تقلید

No image

بقا بر تقلید میت

No image

مسائل متفرقه تقلید

پر بازدیدترین ها

No image

تبعیض در تقلید

No image

بقا بر تقلید میت

No image

مسائل متفرقه تقلید

No image

شناخت مرجع تقلید

Powered by TayaCMS