مکان نمازگزار

مکان نمازگزار

مکان نمازگزار

نماز خواندن جلوى قبر معصومين و ضريح ائمه (عليهم السام)

سوال 13 :

آيا مى توانيم جلوى قبر معصوم (عليه السلام) و ضريح ايشان نماز بخوانيم؟

جواب :

در فرض مذکور در صورتى که مستلزم هتک يا اسائه ادب شود جايز نيست و در صورتى هم که مستلزم هتک و خلاف ادب نباشد بنابر احتياط واجب ترک شود.

و در صورتى که فاصله زيادى تا قبر معصوم (عليهم السلام) داشته يا بين او و قبر معصوم (عليه السلام) چيزى قرار گرفته باشد که سبب شود نماز او خلاف ادب به حساب نيايد، خواندن نماز جايز است ولى ضريح مقدس يا پرده روى آن حائل به حسب نمى آيد.

نماز خواندن در هواپيما و قطار

سوال 14 :

آيا نماز خواندن در هواپيما و قطار جايز است و در صورت جواز چگونه بايد مراعات قبله را بنمائيم؟

جواب :

نماز خواندن در اتومبيل و کشتى و ترن و مانند اينها، هنگامى که ايستاده اند مانعى ندارد اما در صورتى که در حال حرکت بوده به گونه اى که مانع از آرامش بدن نمازگزار و انجام واجبات نماز اختيارى باشد صحيح نمى باشد، مگر اينکه به واسطه تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جايي که چنين حرکتى دارد مانند اتومبيل و کشتى و ترن نماز بخواند، و در اين صورت به قدرى که ممکن است بايد آرامش بدن و قبله را رعايت نمايد و اگر آنها از قبله به طرف ديگر حرکت کنند، به طرف قبله برگردد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

جدیدترین ها در این موضوع

No image

وقت نماز

No image

پوشش و لباس نماز گزار

No image

مکان نمازگزار

No image

افعال نماز

No image

منافیات نماز

پر بازدیدترین ها

No image

وقت نماز

No image

نماز مسافر

No image

مکان نمازگزار

No image

منافیات نماز

No image

نماز قضاء

Powered by TayaCMS