اعتکاف

اعتکاف

اعتکاف

سوال 405 :

ـ آيا بيمار و کسى که روزه برايش ضرر دارد مى تواند معتکف شود؟ و اگر در حال اعتکاف باشد و روزه نگيرد ثوابى مى برد؟

جواب :

اعتکاف بدون روزه صحيح نيست ولى ماندن در مسجد ثواب دارد، خصوصاً اگر مشغول عبادت و دعا باشد.

سوال 406 :

ـ آيا زنها هم مى توانند معتکف شوند؟ و اگر در روزهاى عادت قرص بخورند و معتکف شوند چه صورت دارد؟

جواب :

بلى مى توانند و مصرف قرص براى جلوگيرى از عادت اگر ضرر نداشته باشد مانعى ندارد و اعتکاف آنان با اذن شوهر جايز و صحيح است.

سوال 407 :

ـ آيا اعتکاف بصورت خانوادگى جايز است؟

جواب :

مانعى ندارد.

سوال 408 :

ـ آيا در مسجد جامع روستا يا قصبه اعتکاف صحيح است هر چند روستاها به هم نزديک باشند؟

جواب :

اعتکاف بايد در مسجد جامع باشد و در مساجد جامع روستا هم صحيح است ولو روستاها به هم نزديک باشند.

----------

(صفحه184)

سوال 409 :

ـ آيا محوطه اطراف مسجد که به عنوان حياط استفاده مى شود، براى اعتکاف حکم مسجد را دارد؟

جواب :

محوطه و حياط مسجد حکم مسجد را ندارد.

سوال 410 :

ـ با توجه به مشکلاتى که صرف غذا در مسجد دارد آيا صرف غذا در سالن غذاخورى که در محوطه مسجد است، براى معتکفين جايز است؟

جواب :

صرف غذا در محوطه مسجد به مقدار ضرورت جايز است و ضرر به صدق اعتکاف نمى زند.

سوال 411 :

ـ آيا روحانى که معتکف شده است مى تواند براى امامت جماعت به مسجد ديگر و يا منبر در محل ديگر برود و به محل اعتکاف برگردد؟

جواب :

خروج معتکف براى اين امور محل اشکال است، ولى در خصوص نماز جمعه به مقدار لازم براى امام يا مأموم اشکال ندارد.

سوال 412 :

ـ آيا کارمندان و معلمين مى توانند معتکف شوند و سر کلاس و محل کار رفته و سپس به مسجد برگردند؟

جواب :

معتکف بايد در مسجد بماند و خروج او براى کارهاى ضرورى مثل تطهير و امثال اينها مانعى ندارد، ولى براى کار و شغل نبايد خارج شود.

----------

(صفحه185)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

اعتکاف

اعتکاف

No image

اعتکاف

No image

اعتکاف

No image

اعتکاف

No image

اعتکاف

پر بازدیدترین ها

No image

خمس مغازه ‌ها

No image

احکام غسل جنابت

No image

روزه

Powered by TayaCMS