اجير

اجير

در برابر کارى که انجام مى دهد کسى که طبق قرار مشخص اجرت دريافت مى کند

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

منع‌کردن

منع‌کردن

پر بازدیدترین ها

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

No image

عمال (جمع عامل )

Powered by TayaCMS