احتياط مستحب

احتياط مستحب

احتياطى است غير فتواى فقيه و لذا رعايت آن الزامى نيست

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

منع‌کردن

منع‌کردن

پر بازدیدترین ها

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

No image

عمال (جمع عامل )

Powered by TayaCMS