کفار

کفار

کفار

سوال :

اگر ما خودمان بدانيم که شخص کافر است ولى از نظر عرف مسلمان به حساب بيايد، مثلا در پرسش نامه خود را مسلمان معرفى کند آيا چنين شخصى را بايد کافر دانست؟

جواب :

اگر منکر نبوّت يا چيزى که رسول خدا (ص) از طرف پروردگاربه مردم تبليغ کرده که مستلزم تکذيب پيامبر (ص) بشود هرچند فى الجمله کافر و نجس است.

سوال :

مراد از نجاست کافر، نجاست باطنى است يا نجاست ظاهري؟

اگر نجاست ظاهرى در نظر بگيريم، ما که در کشور هندوستان و کشورى که دولت آن کافر غير اهل کتابى است چه حکمى دارد؟

جواب :

نجاست ظاهرى مراد است و هر چيزى که با رطوبت با آن تماس حاصل کند نجس مى شود.

سوال :

يکى از شرايط تکفير منکر شدن يکى از ضروريات دينى مثل نماز مى باشد اگر فرد مسلمانى نماز نخواند و بالغ و آگاه هم باشد حکم آن چيست؟

جواب :

اگر منکر نباشد کافر نيست.

سوال :

در ما ه رمضان استمنا کردم البته به قصد بيرون آمدن مني نبود ولي مني از من خارج شد و مي دانستم که به واسطه بيرون آمدن مني روزه ام باطل ميشود حالا چه بايد بکنم آيا بايد 60 روز يا 60نفر را سير کنم يا نه؟پاسخ: اگر هنگام استمناء کردن مطمئن بوديد که به مرحله اي نمي رسيد ک مني از شما خارج مي شود و اتفاقا ً خارج شد برشما قضا و کفا ره واجب نيست و اگر خروج آنرا احتمال ميداديد در اينصورت هم قضا واجب است و هم کفاره وبراي کفاره کفايت ميکند که به شصت فقير به هر نفر 750 گرم طعام مثل گندم بدهيد.

سوال :

هم غذا شدن با کفار چه حکمي دارد؟

جواب :

اگر کافر بت پرست ومشرک باشد وبا رطوبت دستش يا بدنش با غذا تماس بگيرد نجس است وغذا خوردن حرام است ودر غير اين صورت نجس نيست پس اگر شک بکنيم در تماس با رطوبت پاک است وهمچنان اگر کافر کتابي (يهودي يا نصراني باشد) طاهر است.

سوال :

هديه گرفتن از کفار چه حکمي دارد؟

جواب :

اشکال ندارد وملک انسان مي شود.

سوال :

خريد وفروش جنس حلال با کفار چه حکمي دارد؟

جواب :

جايز است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کفارات

No image

کفار

No image

کف زدن

No image

کالاهای قاچاق

No image

کار

پر بازدیدترین ها

No image

کفارات

No image

کفن کردن

No image

کمک کردن

No image

کفار

No image

کف زدن

Powered by TayaCMS