نماز طواف

نماز طواف

نماز طواف

امامي

28 ـ اعمالي که در مکه واجب است بجا آورد:

اول طواف حج است که آن را طواف زيارت ميگويند.

دوم نماز طواف است.

سوم..........

شافعي و حنفي

28 * ـ طبق مذهب حنفي، بعد از کلّيه طوافها خواندن نماز طواف واجب و بر اساس نظر فقهاي مذهب شافعي سنت ميباشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

No image

نماز طواف

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز طواف

No image

بیتوته در منا

No image

رمی جمرات سه گانه

No image

طواف وداع

No image

قرائت

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS