قرائت

قرائت

قرائت

امامي

1 ـ در رکعت اول و دوم نمازهاي واجب يوميّه، انسان بايد اول حمد و بعد از آن يک سوره تمام بخواند.

اهل سنت

1 ـ پس از حمد هر مقدار که بتواند قرآن بخواند. 11

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

قرائت

No image

قرائت

No image

قرائت

No image

قرائت

No image

قرائت

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز طواف

No image

بیتوته در منا

No image

رمی جمرات سه گانه

No image

طواف وداع

No image

قرائت

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS