رمی جمرات سه گانه

رمی جمرات سه گانه

رمي جمرات سه گانه

امامي

30 ـ وقت انداختن سنگ، از اول طلوعآفتاب تا غروب آفتاب روزي است که شب آن روز را بيتوته کرده است.

شافعي وحنفي

30 ـ حاجي شبِ روز يازدهم و دوازدهمرا درچادرها بگذراند و در اين دو روزبعد از زوال، وقترميجمرات است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز طواف

No image

بیتوته در منا

No image

رمی جمرات سه گانه

No image

طواف وداع

No image

قرائت

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS