نشانه های بلوغ در دختران را بیان کنید؟

نشانه های بلوغ در دختران را بیان کنید؟

پاسخ

 • امام، خامنه ای، خویی، بهجت، تبریزی، فاضل، مکارم، صافی، شبیری و نوری: نشانه های بلوغ در دختران یکی از سه چیز است:
  1. روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت
  2. بیرون آمدن منی؛
  3. تمام شدن نُه سال قمری
  4. [1]
 • بهجت: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل بعید نیست که نشانه [2]
 • سیستانی: نشانه بلوغ در دختر فقط تمام شدن نُه سال قمری است.[3]
 • وحید: نشانه های بلوغ دختر دو چیز است:
  1. بیرون آمدن منی
  2. [3]تمام شدن نُه سال قمری در دختر و خون حیض دیدن در مورد دختری که معلوم نیست نُه سال او تمام شده یا نه

منابع:

 1. امام: تحریرالوسیلة، ج 2، کتاب الحجر، القول فی الصغر، م 3؛ خامنه ای: اجوبة الاستفتائات، با استفاده از س 1889 و 1890؛ خویی و تبریزی: منهاج الصالحین، ج 2، اول کتاب الحجر؛ بهجت: رساله، اول باب احکام محجور؛ فاضل: جامع المسائل، ج 1، س 35؛ مکارم: رساله، م 1909؛صافی: هدایة العباد، ج 2، کتاب الحجر، القول فی الصغر، م 3شبیری: رساله، م 2260؛نوری: رساله، م 2246.
 2. سیستانی: المسائل المنتخبة، س 843.
 3. وحید: منهاج الصالحین، ج 2، اول کتاب الحجر.
Powered by TayaCMS