منزل سوم

منزل سوم

منزل سوم

منزل سوم: برگشت از مکه و مدينه به وطن است (سير من الحق الي الخلق) و در اين منزل ، مسووليت مشکلتر از منزل اول و دوم است، زيرا در اين منزل کار او کار پيامبران الهي است.

î الذين يبلغون رسالات الله («پيامبران پيشين» کساني بودند که تبليغ رسالتهاي الهي مي کردند. احزاب / 39)

در آن منزل اول و دوم خودسازي بود و در اين منزل ديگر سازي است و ديگر سازي گرچه متوقف بر خودسازي است اما کار به اندازه اي مشکل است که پيامبر گرامي فرموده است: «شيبتني سوره هود لمکان قوله (فاستقم کما امرت و من معک).» ريش مرا سوره هود سفيد کرد براي اينکه در سوره هود آمده است تو و يارانت بايد استقامت کنيد.

خودسازي (فاستقم کما امرت) در سوره شوري نيز آمده است. ولي آنچه ريش پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله را سفيد کرده است ، ديگر سازي (و من معک) است. حاجي بعد از برگشت از مکه و مدينه بايد آنچه از آنجا (خودسازي) آورده است عملا به ديگران تزريق کند. گفتار و کردار و روش و منش او سرمشق براي ديگران باشد و بهترين سوغات او براي ديگران همين است. حاجي بايد با نماز اول وقتش ، با نماز در مسجد و جماعتش، اهميت به نماز را به ديگران بفهماند. آن حاجي که در وقت نماز غفلت از نماز دارد و مشغول کسب است قطعا از حج بهره اي نبرده است و قرآن به او مي گويد واي بر تو که حاجي که نيستي، بلکه مسلمان هم نيستي .

î فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون. (پس واي بر نمازگزاراني که نماز خود را به دست فراموشي مي سپارند. ماعون/ 5-4 )

اهميت به همه واجبات مخصوصا دادن خمس، اجتناب از رباخواري، رشوه خواري، کم فروشي، گران فروشي، احتکار، غش در معامله و… بايد از سوغاتهاي حاجي باشد و با عملش اهميت به واجبات و اجتناب از گناه را در ديگران زنده کند و آن حاجي که بعد حجش تارک خمس باشد نه فقط حاجي نيست ، از نظر قرآن هم مشرک است و هم کافر.

î و ويل للمشرکين الذين لا يوتون الزکوه و هم بالاخره هم کافرون. (واي بر مشرکان، همانها که زکات را ادا نمي کنند و آخرت را منکرند. فصلت/ 6-7)

يک حاجيه خانم، بعد از برگشت از مکه و مدينه ، بايد حجاب او حجاب زهرا سلام الله عليها باشد تا در حجاب اسوه و الگو نه فقط براي خويشان، بلکه براي همه باشد. آن زني که مکه رفته است و از حجاب حضرت زهرا سلام الله عليها سوغات نياورده است و هنوز بد حجاب يا بي حجابي است بيش از ده آيه قرآن را زير پا گذاشته است و حج او جز بدبختي براي او چيزي ندارد.

بلي، بهره او دل آزردگي زهرا سلام الله عليها از اوست. يک مرد و زن حاجي بايد اخلاق اسلام را در خانه و در ميان مردم عملا تبليغ کنند. عفو و گذشت ، ايثار و فداکاري شعار او باشد و ديگران از اين شعار استفاده کنند و روش ديگر گرايي را که در قرآن سفارش زياد شده است.

î لينفق ذو سعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله . (آنها که امکانات وسيعي دارند بايد از امکانات وسيع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمايند. طلاق/ 7)

سرمشق به ديگران دهد. راستي که اين منزل سوم چقدر مشکل ، ولي ثواب آن چقدر بالا است.

î من احياها فکانما احيي الناس جميعا . (و هر کس انساني را از مرگ رهايي بخشد چنان است که گويي همه مردم را زنده کرده است. مائده/ 32)

چيزي که بايد هميشه يک مرد يا يک زن حاجي در اين منزل سوم در نظر داشته باشد اين است که حاجي بعد از حجش حساب او پيش خدا و اهل بيت عليهم السلام و نزد مردم غير از حساب عموم مردم است و خدا و اهل بيت عليهم السلام حساب ديگري براي او باز مي کنند چنانچه مردم به چشم ديگري به او نگاه مي کنند.

حضرت آدم عليه السلام ترک اولايي بيش نکرد، ولي چون از خواص بود، چون آن ترک اولي سزاوار روح مقدس او نبود با خطاب عتاب آميزي:

î «اهبطوا بعضکم لبعض عدو» (همگي (به زمين ) فرود آييد در حالي که بعضي دشمن ديگري خواهيد بود. بقره/ 36)

او را از آن مقام عالي (بهشت) به اين مقام داني (دنيا ) سقوط دادند.

حضرت يوسف صديق با آن همه مقام و منزلت ، با آن همه نمره هاي عالي در امتحانات براي اينکه در زندان متوسل به غير خدا شد قريب ده سال زندان او ادامه پيدا کرد.

î فلبث في السجن بضع سنين. (چند سال در زندان باقي ماند. يوسف/ 42)‌

حضرت يوسف گناه نکرده بود زيرا معصوم بود اما همين ترک اولي چون با مقام شامخ او سازگار نبود جريمه او قريب ده سال زندان شد، نظير اين دو قصه در قرآن زياد است و براي يک زن يا مرد حاجي يک تنبه . اگر يک زن حاجيه به واسطه رفتار و کردارش، به واسطه بي حجابي و بدحجابيش ابهت حج را در ميان مردم بي رنگ يا کم رنگ کند گناه او به اندازه اي بزرگ است که معلوم نيست موفق به توبه شود. اگر يک مرد حاجي به واسطه اخلاقش، به واسطه‌ اجتناب نداشتن از گناه، مخصوصا حق الناسش، به واسطه بد نمازي و اعراض از منبر و محرابش برسد بدانجا که مردم با آن کنايه مشهور بگويند اين حاجي از خدا برگشته است و ابهت حج را از دل مردم ببرد گناه به اندازه اي بزرگ است که قرآن شريف مي فرمايد نظير کسي است که جهان را کشده باشد.

î من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا. و من احياها فکانما احيي الناس جميعا. (هر کس انساني را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روي زمين بکشد چنان است که گويي همه انسانها را کشته و هر کس انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان است که گويي همه مردم را زنده کرده است. مائده/ 32)

در خاتمه بحث، من از هر مرد و زني که به اين فيض عظمي رسيده است و ملقب به لقب حاجي شده است تقاضا دارم همه روزه اين آيه شريفه را براي خود بخواند و معنايي را که امام صادق عليه السلام براي آن کرده است تلقين به خود کند و خود را مصداق آيه شريفه قرار دهد و با زبان بگويد من آنم از نظر قرآن و تفسير امام صادق عليه السلام که اگر نفري را زنده کنم و با گفتار و کردار و روشم او را تبليغ کنم نظير کسي هستم که عالم را زنده کرده باشم و اگر گفتارم ، کردارم، روشم کسي را منحرف کند ابهت حج را ، ابهت دين را در دل او بي رنگ يا کم رنگ کند نظير کسي هستم که دنيا را کشته باشد.

موفقيت همه را براي اين سير و سلوک (بجا آوردن حج واقعي) از پروردگار عالم در ظل توجهات حضرت ولي عصر- عج الله تعالي فرجه الشريف- خواهانم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

منزل دوم

No image

منزل سوم

No image

«مستحبات احرام»

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات طواف

پر بازدیدترین ها

No image

اول: احرام

No image

مستحبات دخول حرم

No image

سوم: نماز طواف

No image

اسرار حج

No image

منزل سوم

Powered by TayaCMS