مستحبات مکه معظمه و مدینه منوره

مستحبات مکه معظمه و مدینه منوره

مستحبات مکه معظمه و مدينه منوره

مسأله 147- مستحب است در مکه معظمه زياد به ياد خدا باشد و حداقل يک بار قرآن را ختم کند و اگر نمي تواند، زياد قرآن بخواند و به کعبه معظمه زياد نگاه کند و اگر مقدور است هنگام توقف در مکه معظمه به عدد ايام سال طواف بجا آورد و اگر مقدور نيست به عدد هفته هاي سال، و اگر اين مقدار هم ميسور نيست در هر شبانه روز ده مرتبه طواف کند (سه طواف در اول شب و سه طواف در آخر شب و دو طواف بعد از طلوع فجر تا ظهر و دو طواف بعد از ظهر تا مغرب) و اگر بتواند، بعد از غسل درون کعبه معظمه رود و اعمالي که در آنجا وارد شده است را بجا آورد و آنچه مي تواند عمر‌ه مفرده بجا آورد و موقع بيرون رفتن از مکه معظمه طواف وداع کند و در نماز جماعت اهل سنت شرکت کند و نماز را به همان صورتي که آنها بجا مي آورند بجا آورد، بلکه خارج شدن در وقت نماز جماعت آنها جايز نيست، ولي نبايد به آن نماز اکتفا کند و مستحب مؤکد است نمازهاي پنجگانه را در مسجدالحرام يا مسجد النبي صلي الله عليه و آله و سلم بخواند و کسي که قصد ده روز ندارد مي تواند در هر جاي اين دو مسجد نماز را تمام بخواند، بلکه تمام خواندن افضل است.

مسأله 148- مستحب موکد است کسي که به مکه معظمه مي رود قبل يا بعد از آن به مدينه طيبه برود و حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم را زيارت کند و در روايت است که آن حضرت فرمود کسي که به مکه رود و به مدينه نيايد به من جفا کرده است، و اعمالي که براي مدينه طيبه وارد شده است را بجا آورد و بسيار تأکيد شده است که در صورت قدرت در مسجد النبي صلي الله عليه و آله و سلم معتکف شود و مستحب است رفتن به مسجد قبا و قبور شهداي احد و سه روز روزه در مدينه طيبه گرچه مسافر باشد و افضل است که روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه بگيرد، و هر صبح و شام زيارت رسول الله صلي الله عليه و آله و حضرت زهرا سلام الله عليها که ظاهرا در مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله است و زيارت ائمه بقيع عليهم السلام را ترک نکند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

منزل دوم

No image

منزل سوم

No image

«مستحبات احرام»

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات طواف

پر بازدیدترین ها

No image

مستحبات نماز طواف

No image

مستحبات دخول حرم

No image

سوم: نماز طواف

No image

اول: احرام

No image

مستحبات وقوف به عرفات

Powered by TayaCMS