مستحبات رمی جمرات

مستحبات رمی جمرات

مستحبات رمي جمرات

مستحب است هنگامي که سنگها را در دست گرفته وآماده رمي است اين دعا را بخواند:

«اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي.»

و هر سنگي که مي اندازد تکبير بگويد و اين دعا را بخواند:

«الله اکبر ، اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بکتابک و علي سنه نبيک، اللهم اجعله لي حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشکورا و ذنبا مغفورا.»

و پس از برگشتن به جاي خود در مني اين دعا را بخواند:

«اللهم بک وثقت و عليک توکلت فنعم الرب و نعم المولي و نعم النصير.»

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

«مستحبات احرام»

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات طواف

No image

مستحبات نماز طواف

No image

مستحبات سعی

پر بازدیدترین ها

No image

مستحبات نماز طواف

No image

مستحبات دخول حرم

No image

مستحبات وقوف به عرفات

No image

مستحبات رمی جمرات

No image

«مستحبات احرام»

Powered by TayaCMS