شرط طواف به طهارت حدیثه

شرط طواف به طهارت حدیثه

شرط طواف به طهارت حديثه

اول طهارت از حدث در صورتى که طواف واجب

باشد پس شخص محدث اعم از اين که حدث او اصغر

باشد يا اکبر نمى تواند طواف واجب را بدون وضوء يا غسل

بجاآورد .

وفرقى نيست در طواف واجب بين طواف حج يا

طواف عمره وبين حج يا عمره واجب يا مستحب بلکه

ميزان واجب بودن خود طواف است .

ودر صورتى که مکلف از روى عمد يا جهل يا نسيان

/ صفحة 164 /

طواف واجب را بدون طهارت بجا آورد طواف او باطل

خواهد بود ، واما طواف مستحب بنابر اظهر طهارت شرط

صحت آن نيست .

مسأله 319 - اگر شخص محدث از وضو يا غسل

تمکن نداشته باشد چنانچه وقت موسع است يعنى اگر

صبر کند تا تمکن از آن پيدا شود وقت طواف نمى گذرد بايد

صبر نموده پس از تمکن وضوء يا غسل نمايد وطواف را

بجا آورد واگر وقت ضيق است وتا آخر وقت طواف تمکن

از وضوء يا غسل پيدا نمى کند بايد تيمم نموده وطواف را

بجا آورد واگر از تيمم هم تمکن ندارد ومأيوس از تمکن

مى باشد به جاى خود نائب بگيرد واحوط آن است که با

فرض نمودن مانع از دخول مسجدالحرام خود نيز بى

طهارت طواف را بجا آورد .

مسأله 320 - اگر شک در طهارت بنمايد چنانچه

پس از فارغ شدن از طواف باشد چيزى بر او واجب نيست و

طواف محکوم به صحت است ، وچنانچه در اثناء طواف يا

/ صفحة 165 /

قبل از آن شک نمايد اگر سابقه او طهارت باشد و

شک در صدور حدث نموده است بنا را بر طهارت بگذارد و

طواف را تمام کند واگر حالت سابقه آن حدث بوده واجب

است تحصيل طهارت بنمايد .

مسأله 321 - اگر محرم در اثناء طواف محدث شد

در آن چند صورت است :

1 - آن که پيش از گذشتن نصف از طواف محدث

شود در اين صورت طواف او باطل است وبايد پس از

طهارت از سر بگيرد طواف را .

2 - آن که حدث بعد از دور چهارم بوده وبدون اختيار

از او سرزده باشد در اين صورت طواف را قطع نموده وبعد

از طهارت باقى مانده طواف را بجا آورد صحيح

است .

3 - آن که حدث بعد از دور چهارم بوده واختيارى

باشد يا آن که بعد از گذشتن نصف وقبل از تمام شدن دور

چهارم باشد در اين صورت دو صورت بنابر احتياط پس از طهارت

باقى مانده از طواف را بجا آورد ودوباره از سر طواف را

/ صفحة 166 /

اعاده نمايد ، ودر اين احتياط کفايت مى کند که پس از

طهارت يک طواف کامل يعنى هفت دور بجا بياورد به قصد

ما في الذمه اعم از آن که واجب خصوص آن مقدارى است

که باقى مانده وزيادى لغو است يا آن که همه آن هفت دور

واجب است .

مسأله 322 - اگر زن در عمره تمتع در حال احرام

حائض بوده يا بعد از آن حائض شود در آن چند صورت

است :

1 - آن که از براى طهارت وبجا آوردن اعمال عمره و

طواف وقت وسعت داشته باشد به اين نحو که اگر صبر کند

تا پاک شده وغسل نمايد مى تواند طواف ونماز آن را بجا

آورد ووقوف به عرفات را قبل از غروب روز نهم ذى الحجه

درک نمايد در اين صورت بايد صبر کند پس از پاک شدن و

غسل کردن طواف را بجا آورد .

2 - آن که از براى طهارت وبجا آوردن طواف وقت

وسعت نداشته باشد واگر صبر کند که پس از غسل طواف

کند وقوف به عرفات را قبل از غروب روز نهم ذى الحجه

/ صفحة 167 /

درک نمى نمايد در اين صورت حج او به افرادمبدل مى شود

وپس از حج در صورت تمکن عمره مفرده بر او لازم است .

3 - عارضه حيض در اثناء طواف رخ دهد در اين

صورت چنانچه عارضه بعد از تمام شدن دور چهارم بوده

باشد مقدارى که بجا آورده صحيح است بقيه مناسک عمره

را بجا آورده ، وپس از پاک شدن وغسل کردن بقيه طواف

را بجا آورد .

وچنانچه قبل از گذشتن نصف باشد طوافش باطل و

حکم او در اين فرض حکم زنى است که قبل از طواف =

حائض شود ، وچنانچه بعد از گذشتن نصف وقبل از تمام

شدن دور چهارم باشد بايد احتياط نمايد ومراعات هر دو

حکم در دو مورد گذشته را بنمايد .

4 - عارضه حيض قبل از طواف وبعد از نماز آن باشد

در اين صورت طواف او صحيح است وپس از طهارت بايد

دو رکعت نماز طواف را بجا آورد .

مسأله 323 - زن مستحاضه اگر بخواهد طواف کند

بايد تمام افعالى که براى نماز خواندن از وضوء وغسل و

/ صفحة 168 /

غيرذلک براى او واجب است بجا آورد وبعد از آن مى تواند

طواف کند ووضوء مخصوصى وغسل خاصى براى طواف

لازم نيست .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نماز طواف

No image

احکام طواف

No image

اعتبار ختان در طواف

No image

واجبات طواف

Powered by TayaCMS